KHÁCH HÀNG & VIVA
Ý kiến của Chị Trang  Lưu trú ngày: 11/03/2017 tại biệt thự ViVa Vũng Tàu.

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đầy ý nghĩa và thú vị không thể nào quên. Đây là một số ý kiến của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ lưu trú và các tiện ích đi kèm của công ty chúng tôi.

Ý kiến của Chị Trang

Lưu trú ngày: 11/03/2017 tại biệt thự ViVa Vũng Tàu.

Ý kiến của Ms. Sheila Perez.  Lưu trú ngày: 24/12/2016 tại biệt thự ViVa S60 - Phan Thiết.

Ý kiến của Ms. Sheila Perez. Lưu trú ngày: 24/12/2016 tại biệt thự ViVa S60 - Phan Thiết.

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đầy ý nghĩa và thú vị không thể nào quên. Đây là một số ý kiến của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ lưu trú và các tiện ích đi kèm của công ty chúng tôi.

Ý kiến của Ms. Sheila Perez.

Lưu trú ngày: 24/12/2016 tại biệt thự ViVa S60 - Phan Thiết.

Ý Kiến khách hàng Susan Wong  Lưu trú ngày: 8/7/2016 tại biệt thự 196 Phan Chu Trinh - Vũng Tàu

Ý Kiến khách hàng Susan Wong Lưu trú ngày: 8/7/2016 tại biệt thự 196 Phan Chu Trinh - Vũng Tàu

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đầy ý nghĩa và thú vị không thể nào quên.

Đây là Ý Kiến khách hàng Susan Wong

Lưu trú ngày: 8/7/2016 tại biệt thự 196 Phan Chu Trinh - Vũng Tàu sau khi sử dụng dịch vụ lưu trú và các tiện ích đi kèm của công ty chúng tôi.

TOP