Viva Vũng Tàu

Capsule Hotel vui lòng khách đến - Hài lòng khách đi

DELUXE VIVA VILLA VŨNG TÀU B

Giường 5 giường lớn
Người 16 - 20 người
Hướng phố
Kích thước 300spm
Giá phòng 7,260,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

DELUXE VIVA VILLA VŨNG TÀU C

Giường 4 giường lớn
Người 14 - 16 người
Hướng phố
Kích thước 300spm
Giá phòng 6,600,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

DELUXE VIVA VILLA VŨNG TÀU D

Giường 4 giường lớn
Người 14 - 16 người
Hướng phố
Kích thước 300spm
Giá phòng 6,600,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

LUXURY VIVA VILLA VŨNG TÀU 239

Giường 5 giường lớn
Người 20 - 25 người
Hướng phố
Kích thước 500 spm
Giá phòng 9,760,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA VŨNG TÀU PHỐ 12E

Giường 3 giường lớn
Người 12 - 14 người
Hướng phố
Kích thước 200spm
Giá phòng 5,940,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA VŨNG TÀU PHỐ 20

Giường 3 giường lớn
Người 12 - 14 người
Hướng phố
Kích thước 200spm
Giá phòng 5,940,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA VŨNG TÀU PHỐ 4A

Giường 3 giường lớn
Người 12 - 14 người
Hướng phố
Kích thước 200spm
Giá phòng 5,940,000₫ / Đêm
Xem chi tiết