Viva Phan Thiết

Capsule Hotel vui lòng khách đến - Hài lòng khách đi

VIVA VILLA PHAN THIẾT PC1

Giường 3 giường lớn
Người 12 - 14 người
Hướng sân vườn
Kích thước 300spm
Giá phòng 4,420,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA PHAN THIẾT PE109

Giường 4 giường lớn
Người 10 người
Hướng sân vườn
Kích thước 300spm
Giá phòng 4,917,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA PHAN THIẾT PE36

Giường 3 giường lớn
Người 8 người
Hướng sân vườn
Kích thước 300spm
Giá phòng 4,420,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA PHAN THIẾT PE40

Giường 2 giường lớn
Người 6 người
Hướng sân vườn
Kích thước 200spm
Giá phòng 0₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA PHAN THIẾT SEAVIEW 11

Giường 3 giường lớn
Người 8 người
Hướng seaview
Kích thước 300spm
Giá phòng 4,420,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA PHAN THIẾT SEAVIEW 4

Giường 3 giường lớn
Người 8 người
Hướng seaview
Kích thước 300spm
Giá phòng 4,420,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA PHAN THIẾT SEAVIEW 5

Giường 3 giường lớn
Người 8 người
Hướng seaview
Kích thước 300spm
Giá phòng 4,420,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA PHAN THIẾT SEAVIEW 60

Giường 3 giường lớn
Người 8 người
Hướng seaview
Kích thước 500 spm
Giá phòng 4,420,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA PHAN THIẾT SEAVIEW 9

Giường 3 giường lớn
Người 8 người
Hướng seaview
Kích thước 500 spm
Giá phòng 4,420,000₫ / Đêm
Xem chi tiết