Viva Nha Trang

Capsule Hotel vui lòng khách đến - Hài lòng khách đi

VIVA VILLA AN VIÊN NHA TRANG...

Giường 4 giường lớn
Người 14 người
Hướng biển
Kích thước 200spm
Giá phòng 6,600,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA AN VIÊN NHA TRANG...

Giường 4 giường lớn
Người 14 người
Hướng biển
Kích thước 200spm
Giá phòng 6,600,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

VIVA VILLA AN VIÊN NHA TRANG...

Giường 4 giường lớn
Người 14 người
Hướng biển
Kích thước 200spm
Giá phòng 6,600,000₫ / Đêm
Xem chi tiết