Viva Hồ Tràm

Capsule Hotel vui lòng khách đến - Hài lòng khách đi

VIVA VILLA SANCTUARY HỒ TRÀM 57

Người 8 người
Hướng Sông
Kích thước 300
Giá phòng 15,246,000₫ / Đêm
Xem chi tiết